ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่ (SECSI South IMC)


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่ (SECSI South IMC)

ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะไพน์ สงขลา


CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)