ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่ (SECSI South IMC)


ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

ณ โรงพยาบาลสงขลา


CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)